Handlingar inför årsmöte 2021

Handlingarna finns nu tillgängliga på vår webbsida.

Som tidigare meddelats så är vårt årsmöte för 2021 uppskjutet pga den pågående pandemin.

Handlingarna finns tillgängliga här på vår webbplats på länken nedan.

I handlingarna finner ni:
- Verksamhetsberättelse och resultat för 2020
- Planer och budget för 2021
- Årsredovisningar för Ljunghusens Golfklubb och Ljunghusens Klubbhus AB
- Alla inkomna motioner, ca 50 st, samt styrelsens svar på dessa

Kommentarer