Hålad boll och bunkerkrattor

För att minska risken för smitta avseende Covid-19 så inför vi två förändringar.

Boll i hål

Hålen har nu utrustats med en förhöjd bottenplatta så att man lättare skall kunna plocka upp en hålad boll ur koppen utan att röra vid flaggstången.

Bollen räknas som hålad när någon del av bollen är under greenytan. Putta gärna med flaggan i hål.

Bunkrar

Spelaren bör i möjligaste utsträckning INTE använda bunkerkrattor - det är frivilligt att krattai bunkern. Efter att ett slag eller annan åtgärd gjorts i en bunker bör spelaren jämna ut sanden med sin fot eller en klubba.

Bunkrarna kommer även fortsatt att krattas av banpersonalen ett par gånger per vecka.

 

Dessa tillfälliga lösningar är i linje med de rekommendationer och tillfälliga regler som Svenska Golfförbundet rekommenderar.

Kommentarer

Fler artiklar