Hål 10, 12 och 16!

Updaterad 171114 - Hål 10

Arbetet ute på banan fortskrider snabbt , ett axplock bilder från några soliga höstdagar tagna på hål 10, 12, 15 och 16.

Killarna därute gör ett kanonjobb! 

Hål 10

Arbetet är nu avslutat på hål 10.

De fyra fairwaybunkrarna har blivit fem. Den högra av de två vänstra bunkrarna har flyttats fram något. Högersidans bunkrar har fått ytterliggare en bunker ca 250m från backtee, dvs en bra bit fram på högersidan. Alla dessa fem bunkrar är nu synliga till och med från klubbhusets balkong.

Greenbunkrarna har tagits bort och ersatts med ett böljande linkslandskap med svackor och kullar. Den övre platån har jämnats av och gjorts mer spelbar och där har vi nu fler flaggplaceringar. Samtidigt har vi kompletterat dräneringen runt greenen och lagt ner en ny modern bevattning.

Bilder finns i bildgalleriet nedan.

Kommentarer