Extra årsmöte 2019 - Bevattning

Lördagen den 27 april hölls ett extra årsmöte avseende investering i ny bevattningsanläggning på hålen 1-18

82 röstberättiga medlemmar (med 13 tillhörande fullmakter) samlades lördagen den 27 april kl 9.00 för att dels lyssna på ett inledande informationsmöte, dels avhålla ett extra årsmöte.

Klubbens ordförande Stefan Lindvall inledde med att hälsa alla närvarande välkomna och lämnade sedan över ordet till Magnus Jivén, klubbchef, Simon Månsson, banchef samt Jonas Björklund, skattmästare och dessa presenterade projektet. Först genomgicks bakgrunden och behovet av att investeria i ny bevattningsanläggning på hålen 1-18. Därefter presenterades klubbens finansiella ställning och styrelsens förslag till att finansiera projektet samt de yrkanden som lämnats in.

Därefter lämnades ordet fritt för frågor avseende det presenterade och många frågor och synpunkter framfördes.

Efter en kort paus påbörjades det extra årsmötet där Stefan Lindvall valdes till ordförande för mötet och Jesper Jelmteg och Mikael Ståhlfors valdes till protokolljusterare. Mötet förklarades behörigen utlyst och den den föreslagna föredragningslistan fasställdes.

Under punkten 6a beslöt mötet enhälligt att investera i en ny bevattningsanläggning på hålen 1-18. 

På punkten 6b genomfördes ett antal voteringar där de föreslagna yrkandena om att medlemmarna skulle sätta in kapitaltillskott röstades ner. Stämman beslöt att klubben skulle ta upp ett lån i bank på 5 miljoner kronor och att lånets amorteringstid skulle vara max 20 år men att vi i klubben skall verka för att återbetala lånet senast efter 10 år.

Därefter avslutade Stefan Lindvall mötet och tackade alla närvarande för konstruktiva samtal och synpunkter.

Kommentarer

Fler artiklar

Namn Datum
Fredrik Wickman vann Ljunghusenpokalen! 2019-08-19
Running 14 2019-08-15
Silvertärnan 2019-08-14
Tisdagsmästaren nr 6 2019-08-14
Vigselring upphittad på banan 2019-08-11