Dags för ett generationsskifte

Efter 22 år i styrelsen varav 8 år som vice ordförande och slutligen 8 år som ordförande är det dags för mig att lämna över till nästa generation.

Jag är mycket stolt över att fått möjligheten att medverka i en stor omvandling av vår älskade golfbana och nu även se att den nödvändiga nya bevattningsanläggningen kommer på plats.

Valberedningen arbetar just nu intensivt på att säkerställa generationsskiftet och jag är övertygad om att de kommer att finna en mycket bra lösning. Under många år i styrelsen har jag varit inblandad i ett antal förändringar på olika styrelseposter och sett olika valberedningar arbeta. Den valberedning som idag har medlemmarnas förtroende - genom att blivit vald på årsmötet - arbetar både framtidsinriktat och långsiktigt och jag känner stort förtroende för deras arbete. Jag står på alla sätt bakom deras insats.

Vad jag främst tar med mig från alla mina styrelseår är den kvalitétsinriktning som alla anställda och ideella arbetar efter och den arbetsglädje som alla känner. Vid senaste funktionärsmiddagen hade jag möjlighet att tacka närmare 80 deltagare för deras insatser för klubben.

Jag vill ta tillfället i akt att återigen tacka styrelsen, alla kommittéer, alla anställda och framförallt alla medlemmar för att ni – precis som jag – älskar att spela golf och vistas på klubben. Jag skryter ofta om den klubbkänsla vi har på klubben och som jag tycker är unik.

Jag hoppas att vi ses på årsmötet 25 januari 2020.

Vänligen

Stefan Lindvall

Kommentarer

Fler artiklar