Byte av medlemskategori inför 2019

Byte av kategori och utträde

Det är nu dags att börja fundera på vilken medlemskategori ni vill ha under kommande år. Senast den 31 oktober vill vi ha ert besked via e-post på info@ljgk.se. Om du vill lämna ditt skåp får du gärna meddela detta också - vi har lång kö på skåp.

I början av november kommer vi som vanligt att debitera er hälften av årets avgifter med förfallodag den siste november. Resterande del debiteras som vanligt i slutet av januari efter årsmötets beslut om avgifterna för 2019 - förfallodag den siste februari.

Om du funderar på att byta medlemskategori eller lämna klubben för att du har en funktionsnedsättning så kommer en av våra assisterande tränare - Anjelika - att organisera kurser och träningar för er som har en funktionsnedsättning. Forskning har visat att utövandet av golf övar upp koncentration, balans, motorik och koordination vilket kan hjälpa till att hantera funktionsnedsättningen. Hör av er till Anjelika på e-post via denna adress om ni är intresserade att deltaga i detta: anjelika@ljgk.se. 

Kommentarer