Banarbeten hösten 2018

Vi har inlett många arbeten nu för att skapa återväxt på de ställen som torkat ut under sommaren. Vi ligger även i startgroparna för höstens ombyggnader. Under denna period är det lägesförbättring på finklippt del, dvs fairway, foregreen och green.

Renoveringsarbeten

Efter sommarens långa torka gör vi nu ett stort arbete för att banan skall hämta sig så bra som möjligt.

Vi har framförallt ansträngda områden i greenerna (yttrar sig som torra fläckar). Utanför greenerna har vi stora områden med dött och uttorkat gräs. Vi gör därför följande åtgärder:

Pågående banarbeten:
- Lagning av skador på greener med förgrodda fröer
- Förberedelser för hösten ombyggnader på 1-9 - Läs mer här.
- Handvattning av utsatta områden på bl.a. greener

Utförda banarbeten:
- Luftning och dressning av greener
- Sådd och dressning av greener
- Vertikalskärning av tees
- Luftning och dressning av uttorkade områden
- Luftning och vertikalskärning av fairways
- Sådd, dressning av tees.

Ombyggnader

Även hålen 1-9 kommer att få renoverade bunkrar och ombyggda greenområden denna höst precis som hålen 10-18 fick förra hösten/vintern.

 

Kommentarer