Miljökommittén

Miljöcertifiering

Vi har fortsatt arbetet för en hållbar miljö på vår golfanläggning. Under våren 2018 var det åter dags för inspektion av klubbens arbete avseende miljöaspekter. Granskningen gjordes både digitalt och på plats av utsänd från GEO, Kerstin Antonsson och ledde till en ny GEO-certifiering, nu för tredje gången. Den följdes dock av en anmärkning gällande omhändertagandet av spillvatten runt maskinhallen. Detta var förväntat och därför ligger en ny spolplatta högst (eller högt…) i prioriteringen av åtgärder 2019. Miljöarbetet är dokumenterat i europeiska miljöorganisationen GEO (Golf Environment Organisation) och mer finns att läsa på hemsidan under fliken Miljöcertifiering.

Blommor & bin

Vi vill verka för att öka medvetenheten om våra naturvärden samt värna den biologiska mångfalden. Under året har vi bjudit in till två uppskattade naturvandringar ledda av den kunnige Jan-Åke Hillarp. En enkel mini Flora & fauna finns numera i receptionen och lämnas ut till medlemmar och gäster. På hål 16 har det ställts upp två bikupor som sköts av extern biodlarentusiast. Binas honung hade smak av ljung, rallarros och björnbär och de tjugotalet burkar såldes slut på en dag. Vi planerar fortsatt samarbete med biodlaren samt diskuterar olika sätt att bevara den biologiska mångfalden.