Medlem i Ljunghusens Golfklubb?

Hur goda är dina möjligheter att bli medlem i Ljunghusens Golfklubb?

Kön för medlemsskap är lång och avgången bland medlemmarna är liten. Därför har intagningen av nya medlemmar varit begränsad under många år.
Hur blir det framöver?

Det är givetvis inte möjligt att ge någon prognos, men fakta talar för att intagningen kan öka något.

Ljunghusen en gammal klubb, grundad för 80 år sedan. Det gör att medelåldern är hög och med stigande ålder måste många sluta att spela golf.

Förtur gäller för sökande som bor inom Ljungskogens Strandbads område och äkta makar till aktiva medlemmar och deras hemmaboende minderåriga barn (18 år och yngre).

Kö för medlemskap.

Vi kan inte göra prognoser för intagning då det varje år kommer in fler nya ansökningar med förtur än vi kan erbjuda medlemskap.

Det finns klubbar i sydvästra Skåne som inte har kö. Uppgifter om andra närliggande klubbar finns bland annat på Svenska Golfförbundets hemsida www.golf.se.

Avgiften för att täcka de administrativa kostnaderna för köregistret är 200.- per person och år (gäller senior 22 år och äldre). Beloppet faktureras årligen.

För att registret ska kunna hållas aktuellt och tjäna som underlag för intagning i golfklubben är det viktigt att du meddelar oss ev. adressändringar, klubbtillhörighet och aktuell hcp.

Köansökan finns att få i receptionen, eller anmäl dig direkt via länk här.

 

OBS! Denna blankett är för nyanmälan till kön! Uppdateringen av era köuppgifter sker årligen under hösten.

OBS! Vi tar inte emot anmälan för barn förrän de är 5 år.