Startförbud Bana

Startförbud Mån-Fre       Startförbud Lör-Sön
Hål 1 kl. 00.00-06.30         Hål 1 kl. 00.00 - 06.00
Hål 10 kl. 00.00 - 07.30     Hål 10 kl. 00.00 - 06.00