2019 Fastställda medlemskategorier, årsavgifter och inträdesavgifter

Missa inte klubbens erbjudande kring inlösen av medlemslån mot att en junior i din närhet blir medlem, detta upphör 28 februari 2019! Läs mer om detta längre ner.

Ljunghusens Golfklubbs årsmöte fattar beslut kring årsavgifter. 

Årsmötet 2019 fastställde följande avgifter.

Aktiv senior 31 år och äldre 7 700

Spelrätt alla dagar.

Aktiv ungdom 22-30 år  3 400

Spelrätt alla dagar. 

Junior 0-21 år 2 700

Spelrätt alla dagar.

Vardagssenior 31 år och äldre 5 900

Spelrätt helgfri måndag-fredag. 
Spel lördagar, söndagar och helgdagar mot gästgreenfee.
Rätt att signera för gästrabatt. 

Non Resident 2 800

Aktiv medlem utan spelrätt.
Betalar gästgreenfee vid spel. Rätt att signera för gästrabatt vid eget spel. 
Möjlighet för medlemmar som bor utomlands att hålla kvar ett aktivt medlemskap. Med Ljunghusen som val av hemmaklubb kan man hålla sin hcp uppdaterad. Rätt till tidningen Svensk Golf och löpande information från klubben.
Rätt att spela mot greenfee på banor nationellt och internationellt.
Även medlemmar som tillfälligt vistas utanför Skåne, kan ansöka om Non resident-medlemskap. 

Ungdom Special  1 600

Upp till och med 30 år.
Om du inte fyllt 31 år och vill ha ett aktivt medlemskap.
Du kanske studerar på annan ort eller ditt intresse är sviktande.
Du har då ett aktivt medlemskap i Ljunghusens Golfklubb där det ingår två ronder, därefter betalar du gästgreenfee. Eftersom du har ett aktivt medlemskap har du rätt att spela mot greenfee på andra banor.
Rätt att signera för gästrabatt vid eget spel. Denna avgift erbjuder vi till dig som gör en förfrågan. 
Ansökan måste göras varje år. 

Passiv medlem 800

Får inte spela mot greenfee såvida man inte är medlem i annan golfklubb.
Får ej signera för gästrabatt. 

Klubbhusmedlemskap 0

Efterskänk medlemslånet men stanna kvar i klubben. Ett alternativ till utträde.
Det är ett alternativ för äldre medlemmar som kanske har tänkt utträda men som på detta sätt vill hålla kvar kontakten med klubben. Du får även tidningen Svensk Golf och all info från klubben men ingen årsavgift tas ut. 
Eftersom detta är ett alternativ till utträde så ingår inte något spel i överenskommelsen, men visst tillåter klubben att du spelar några hål vid enstaka tillfällen på tider då banan inte är fullbelagd.
Kontakta receptionen i förväg och kontrollera hur upptaget det är.

 

Inträdesavgifter

Sedan 2015 har Ljunghusens Golfklubb infört inträdesavgifter istället för lån. Inträdesavgiften erläggs på olika sätt för Seniorer respektive Juniorer/Ungdomar.

 

Inträdesavgift Senior 28 000

Senior, som fyllt 30 år, ska betala klubben en inträdesavgift som motsvarar ca 4 årsavgifter för senior.
2019 är detta belopp 28 000 kr. Inträdesavgiften återbetalas ej vid ett utträde ur klubben.

 

Inträdesavgift Junior/Aktiv Ungdom 2 600/3 300

Junior eller Aktiv ungdom som inträder skall erlägga en inträdesavgift motsvarande en årsavgift vid året för inträdet.

Senast det år Ungdom fyller 30 år skall Ungdom erlägga ytterligare 3 gånger gällande årsavgift (för Aktiv Senior) som inträde. För 2019 är detta belopp begränsat till 21.000 kronor.

OBS - Under 2019 föreligger det ett mycket attraktivt och värdefullt erbjudande för junior/ungdom. Erbjudandet innebär att junioren/ungdomen kan erlägga den slutliga inträdesavgiften med kraftig rabatt. För endast 10 500 kr, i stället för 21.000 kr, kan junior/ungdomen bli fullvärdig medlem. Detta enligt årsmötesbeslut 2019. 

 Lån

Medlem som har ett medlemslån sedan tidigare, har rätt att återfå lånebeloppet vid utträde ur klubben enligt de villkor som finns angivna på skuldebrevet.

Styrelsen har sen tidigare ett uppdrag från årsmötet att minska klubbens skuld till medlemmarna. Därför erbjuder vi dig som har barn eller barnbarn i klubben att efterskänka hela eller delar av ditt lån för att betala en junior/ungdoms inträdesavgift. Inträdesavgiften för junior/ungdom är 10 500 kronor, enligt ovanstående redogörelse. Inträdesavgift skall erläggas senast det år man fyller 30.  OBS! Erbjudandet gäller fram till 28 februari 2019!

Om du har ett lån som är större än 10 500 kronor, kan du använda det för att ersätta en annan junior/ungdoms inträdesavgift, efterskänka det till klubben eller få ut resterande belopp som ett ersättningslån

Om du har ett lån som inte uppgår till utan är lägre än 10 500 kronor erläggs resterande del av inträdesavgiften via faktura med 30 dagars betalning.