2020 Fastställda medlemskategorier, årsavgifter och inträdesavgifter

Ljunghusens Golfklubbs årsmöte fattar beslut kring årsavgifter. 

Årsmötet 2020 fastställde följande avgifter.

Aktiv senior 31 år och äldre 7 900

Spelrätt alla dagar.

Aktiv ungdom 22-30 år  3 500

Spelrätt alla dagar. 

Junior 0-21 år 2 800

Spelrätt alla dagar.

Vardagssenior 31 år och äldre 6 100

Spelrätt helgfri måndag-fredag. 
Spel lördagar, söndagar och helgdagar mot gästgreenfee.
Rätt att signera för gästrabatt. 

Non Resident 2 900

Aktiv medlem utan spelrätt.
Betalar gästgreenfee vid spel. Rätt att signera för gästrabatt vid eget spel. 
Möjlighet för medlemmar som bor utomlands att hålla kvar ett aktivt medlemskap. Med Ljunghusen som val av hemmaklubb kan man hålla sin hcp uppdaterad. Rätt till tidningen Golfa och löpande information från klubben.
Rätt att spela mot greenfee på banor nationellt och internationellt.
Även medlemmar som tillfälligt vistas utanför Skåne, kan ansöka om Non resident-medlemskap. 

Ungdom Special  1 650

Upp till och med 30 år.
Om du inte fyllt 31 år och vill ha ett aktivt medlemskap.
Du kanske studerar på annan ort eller ditt intresse är sviktande.
Du har då ett aktivt medlemskap i Ljunghusens Golfklubb där det ingår två ronder, därefter betalar du gästgreenfee. Eftersom du har ett aktivt medlemskap har du rätt att spela mot greenfee på andra banor.
Rätt att signera för gästrabatt vid eget spel. Denna avgift erbjuder vi till dig som gör en förfrågan. 
Ansökan måste göras varje år. 

Passiv medlem 800

Får inte spela mot greenfee såvida man inte är medlem i annan golfklubb.
Får ej signera för gästrabatt. 

Klubbhusmedlemskap 0

Efterskänk medlemslånet men stanna kvar i klubben. Ett alternativ till utträde.
Det är ett alternativ för äldre medlemmar som kanske har tänkt utträda men som på detta sätt vill hålla kvar kontakten med klubben. Du får även tidningen Golfa och all info från klubben men ingen årsavgift tas ut. 
Eftersom detta är ett alternativ till utträde så ingår inte något spel i överenskommelsen, men visst tillåter klubben att du spelar några hål vid enstaka tillfällen på tider då banan inte är fullbelagd.
Kontakta receptionen i förväg och kontrollera hur upptaget det är.

 

Inträdesavgifter

Sedan 2015 har Ljunghusens Golfklubb infört inträdesavgifter istället för lån. Inträdesavgiften erläggs på olika sätt för Seniorer respektive Juniorer/Ungdomar.

 

Inträdesavgift Senior 28 000

Senior, som fyllt 30 år, ska betala klubben en inträdesavgift som motsvarar ca 4 årsavgifter för senior.
2020 är detta belopp begränsat till 28 000 kr. Inträdesavgiften återbetalas ej vid ett utträde ur klubben.

 

Inträdesavgift Junior/Aktiv Ungdom 2 800/3 500

Junior eller Aktiv ungdom som inträder skall erlägga en inträdesavgift motsvarande en årsavgift vid året för inträdet.

Senast det år Ungdom fyller 30 år skall Ungdom erlägga ytterligare 3 gånger gällande årsavgift (för Aktiv Senior) som inträde. För 2020 är detta belopp begränsat till 21.000 kronor.

OBS - Under 2020 föreligger det ett mycket attraktivt och värdefullt erbjudande för junior/ungdom. Erbjudandet innebär att junioren/ungdomen kan erlägga den slutliga inträdesavgiften med kraftig rabatt. För endast 10 500 kr, i stället för 21.000 kr, kan junior/ungdomen bli fullvärdig medlem. Detta enligt årsmötesbeslut 2020. 

 Lån

Medlem som har ett medlemslån sedan tidigare, har rätt att återfå lånebeloppet vid utträde ur klubben enligt de villkor som finns angivna på skuldebrevet. 

Klubben ser gärna att du efterskänker ditt lån till föreningen. För attt visa vår uppskattning erhåller du ett livsvarigt klubbhusmedlemsskap, se ovan.