Provmedlem 2019 - Ansökan

Provmedlem innebär att du får spela både på vår egen banan och mot greenfee på andra klubbar.

Spela på alla Ljunghusens 27 hål med samma rättigheter som en medlem och möjligheten att representera Ljunghusen i serielag, tävlingar och utbyten etc. Provmedlemsskapet skall förnyas varje år.

Att bli provmedlem kan erbjudas juniorer som:

  1. Är mellan 6 och 21 år (född 2012-1997) som har hcp 36 eller bättre.
  2. Står i kö till golfklubben.
  3. Är med i träningsverksamheten (vår och höst).
  4. Bor eller sommarbor i Vellinge kommun.
  5. Inte misskött sig vid tidigare spela elelr tävlingsverksamhet.
  6. Är godkänd av instruktör samt har klarat spelprov och teoriprov (hcp 36).

 

För att fortsätta vara provmedlem gäller att:

Uppträda som en god representant för Ljunghusens GK på och vid sidan av banan.
Delta i minst 75 % av den tränings- och tävlingsaktivitet som juniorkommittén erbjuder.
Klubbens tränare bestämmer vem som får bli provmedlem.

Provmedlem prövas årligen efter ansökan:

Det innebär att förnyelse sker varje år. Ansökan ska fyllas i nedan av målsman, när ansökan godkänts av tränare faktureras avgiften. När denna är betald hämtas beviset ut i receptionen eller shopen. Det ska alltid sitta på bagen vid spel.
Provmedlem berättigar till greenfeespel på andra banor och i Ljunghusen får du signera gästgreenfee enligt de vanliga reglerna för medlemmar, vilket innebär att gästen får rabatt på greenfeen. Ljunghusens GK kan dra in medlemskapet och de subventionerade korten till drivingrange om inte aktivitetsnivån uppfylls eller om man missköter sig. Tidningen Svensk Golf ingår i avgiften. Golfförsäkringen gäller. På golf.se finns information om försäkringen.

Avgiften för 2019 är 2700 kr. Om du haft övningskort under året är avgiften före 15/7 1200 kr, från 15/7 900 kr.

 

Vi har tagit del av ovanstående och ansöker om att bli provmedlem 2019: