Dags för ombyggnader på hålen 1-9

Nu är det dags att bygga om bunkrarna på hålen 1-9. Detta görs under perioden från måndagen den 24 september och framtills jul så länge vädret är med oss.

Vi kommer även att bygga om greenen på hål 7 då denna är av undermålig kondition och mycket mjuk i framkant. Detta kommer även vara det vi börjar med den 24 september.

Nedan redogörs för de olika hålens förändringar. Notera att nedanstående är en målbild och det kan vara så att vädret sätter käppar i hjulen för oss.

Vi kommer att spela hålen 10-27 som huvudslinga fram tills någon gång i vår när vi känner att vi kan inviga de ombyggda hålen.

Under veckodagarna måndag-fredag kommer hålen 1-9 vara stängda.  På helgerna kommer hålen 1-9 vara öppna men med ett antal hål med provisoriska greener beroende på var vi är med ombyggnaderna.

Sanden som ligger i högarn vid hål 9-10-13 skall användas som uppbyggnads material vid bunkrar och greener. Under slutet av september kommer vi under några dagar att ha sand liggande på vår parkering som skall användas som uppbyggnadsmaterial i greenen på hål 7.

Vi kommer även att förnya greenbevattningen runt de greener på dessa hål.

Hål 1

Bunkrar på fairway byggs om samt även vänster greenbunker.

De två bakre högra greenbunkrarna läggs igen och svackor skapas. Svackan till höger om green modifieras och mjukas till.

Hål 2

Bunker till höger på fairway byggs om, den til vänster läggs igen.

Bunkrarna framför green görs om till en som ligger ungefär där den högra är belägen idag.

Hål 3

På fairway får vi två bunkrar på vänster sida istället för en och en bunker på högersidan istället för 3. Fairway kommer att upplevas mer avsmalnande.

Höger greenbunker läggs igen och så även den första vänstra och omformas till intressanta svackor. De två kvarvarande bunkrarna byggs om. Början av greenen höjs tillsammans med foregreen för att ta bort mjuka områden. Mindre ryggar byggs in i greenen från bakre kullen och den främre bunkern.

Hål 4

Vi får tre bunkrar på hålet, två till vänster och en till höger. Bunkern framför green läggs igen.

Området framför green omformas till svackor och ryggar.

Hål 6

Drivebunkrarna blir kvar och byggs om i mån av tid.

Bunkrarna mitt i fairway kort om green flyttas ut till vänster och placeras i en mindre kulle, en kulle placeras på högersidan för att skapa en "dal" som man kan spela in mot greenen om man ligger på höger sida av fairway.

Greenen minskas lite i framkant men breddas och bunkrarna runt green blir 3 som alla är ombyggda,

Hål 7

Hålet kortas med 30 m från röd och gul tee för att få ett intressantare inspel och även utmanande placering av drive.

Greenen byggs om med nytt material och höjs i framkant för att kunna hållas lite torrare under fuktiga perioder. Samtidigt formas hela foregreen om efter bäcken.

 

Hål 8

Första fairwaybunker till höger läggs igen, den andra byggs om. En ny placeras till vänster där fairway tar slut innan övergången vid vallen.

De två greenbunkrarna kort om green byggs om till en. Några mindre ryggar byggs in i greenen vid den första bunkern.

Hål 9

Alla tre bunkrarna formas om så att de syns väl från tee. Foregreen moduleras om för att ansluta till terrängen och bunkrarna och greenen.

Bunkern till vänster om green skall även kunna ses från klubbhuset.

Vägen ut till 10ans tee flyttas längre från greenen för att få bort den ur synfältet när man spelar hålet.