Dags att spela på de ombyggda hålen

Under december 2017 blev ombyggnaderna på hål 10-18 klara. Vi förbättrade under nio veckor i oktober och november banan på hålen 10-16. Vi tog bort 24 bunkrar som ersatts med 18 nya på samma plats eller flyttades för att göra hålen mer intressanta att spela. Alla bunkrar har nu staplade kanter, de har fått en skålad botten och mjuka anslutningar till terrängen runt om. Sanden i bunkrarna nu lagts i under vårvintern. Förutom ett estetiskt lyft och spelmässigt utmanande är de lättare för banpersonalen att sköta och hålla snygga. Vi väntar också på Slope värden för en orange tee på hål 1-18 - när det är klart skall dessa placeras ut. Nedan redogörs för de olika hålens förändringar.

Hål 10

Gul tee har byggts om och en ny vit tee har byggts 20 meter längre bak.

De fyra fairwaybunkrarna har blivit fem. Den högra av de två vänstra bunkrarna har flyttats fram något. Högersidans bunkrar har fått ytterligare en bunker ca 250m från backtee, dvs en bra bit fram på högersidan. Alla dessa fem bunkrar är nu synliga till och med från klubbhusets balkong.

Greenbunkrarna har tagits bort och ersatts med ett böljande linkslandskap med svackor och kullar. Den övre platån har jämnats av och gjorts mer spelbar och där har vi nu fler flaggplaceringar. Samtidigt har vi kompletterat dräneringen runt greenen och lagt ner en ny modern bevattning där vi kan styra varje spridare indviduellt. 

Hål 12

Greenbunkrarna har gjorts om på högersidan och de två som låg till vänster har blivit en. Vallarna runt greenen har formats om med vissa små åsar/ryggar som nu går in i greenen vilket skall ge intressantare flaggplaceringar. Dräneringen runt greenen har kompletterats och vi har lagt en ny greenbevattning även här. 

Grusgångarna vid tee och runt green har tagits bort och ersatts med gräs.

Hål 13

Grusgångarna runt tee har tagits bort och vandringsvägen från ljungen mot klubbhuset har dragits en ny sträckning samtidigt som gul och vit tee byggts om.

De tre fairwaybunkrarna till vänster har blivit två med lite annat läge för att utmana speciellt de långslående spelarna på driven. Bunkern till höger har lagts igen. 

Hål 15

Grusgången från tee till fairway har lagts igen med gräs.

Första fairwaybunkern har lagts igen. Bunker två har formats om. Därefter har det kompletterats med en ny bunker som även här utmanar de långtslående.De två bunkrarna kort om green har blivit en och vi har försökt att mjuka upp området runt denna.

Till vänster om green har bunkern flyttats närmare greenen och greenen har fått dels minskat djup och även en något mer intressant inramning på vänstersidan med kullar och ryggar som går in i greenen. Dräneringen har kompletterats och foregreen- och greenbevattningen har moderniserats även här.

Hål 16

Bunkrarna har byggts om på samma plats som de låg innan. Botten i bunkrarna har skålats för att bollen skall rulla ut från kanten.

Även kanterna på bunkrarna på hålen 17 och 18 har uppdaterats.

Hål 19-27

Vi har byggt en ny rödtee på hål 21.

På hål 23 har vi lagt igen bunkrarna på vänstersidan.

På hål 24 har vi byggt upp gul och röd tee igen då de trillade ner i havet i vintras.