Lokala regler för Ljunghusens Golfklubb

Tillfälliga lokala regler finns anslagna på klubbens officiella anslagstavla och på hemsidan. Därutöver gäller följande lokala regler för allt spel på klubben om inget annat bestämts för enskild tävling:

  1. Out of bounds – regel 18

          Banans gräns utgörs av stängsel eller är utmärkt med vita pinnar.

          Vid spel av hål 14 är finklippt del av spelfältet på hål 15 out of bounds

  1. Pliktområde – regel 17

          Övergångar vid bäcken på hål 7 och 12 samt från tee till fairway på hål 25 är del av pliktområde.  

          Provisorisk boll från 25:e tee får spelas om spelaren är osäker om spelarens boll hamnat i gult pliktområde framför tee eller nått över detta. Om den ursprungliga bollen är

          i detta pliktområde måste spelaren antingen spela den eller fortsätta med den provisoriska. Man får inte förfara enligt regel 17:1 med avseende på den ursprungliga bollen.  

          Provisorisk boll från 27:e tee får spelas från gul tee om spelaren är osäker om spelarens boll hamnat i gult pliktområde eller nått över detta. Om den ursprungliga bollen är

          i detta pliktområde måste spelaren antingen spela den eller fortsätta med den provisoriska. Man får inte förfara enligt regel 17:1 med avseende på den ursprungliga bollen. 

  1. Onormala banförhållanden – regel 16

          Torrspricka efter luftning på kortklippta delen av spelfältet och stenfyllda dräneringsdiken på spelfältet ger lättnad enligt regel 16.1.

          Tillfälliga onormala banförhållanden markeras med blå pinnar eller linjer.

          Spelförbudszoner markeras med blåvita pinnar. 

  1. Oflyttbara tillverkade föremål – regel 16

          Plastarmerade ytor och belagda vägar på spelfältet är oflyttbara tillverkade föremål vilka ger lättnad enligt regel 16.1. Väg eller stig som uppkommit genom slitage

          är organisk del av banan, om den inte markerats med orangea plattor eller linjer.         

  1. Banmarkeringar

          Avståndsmarkeringar på banan utgörs av plattor i fairway samt längdangivelser på sprinklerlock. Alla längderna är mätta till mitten av green.

          Fairwaymarkeringarna är:

          Vit =   200 m     Gul = 150 m     Röd = 100 m