Detta är vår huvudslinga.

Första delen av banan går på ljungheden, de avslutande hålen är linkshål.

Slopevärden finner du på fliken bredvid samt här på Slopesidan.

1

Par
4
Index
15
Vit
325m
Gul
290m
Blå
290m
Röd
240m
Orange
205m

1

Par
4
Index
15
Vit
325m
Gul
290m
Blå
290m
Röd
240m
Orange
205m

Slopekalkylator

Genom att ange ditt hcp nedan kan då se dina erhållna slag.