Göran Pettersson
Claes Englund
Siv Englund
Torbjörn Johansson
Eva-Lotte Gransten
Thommy Gransten
Staffan Holmström
Herbert Ingemansson
Vesna Malmberg
Göran Sandberg
Göran Skjöld