Heidi Hardenberger
Ordförande
Claes Englund
Siv Englund
Torbjörn Johansson
Vesna Malmberg
Göran Sandberg
Göran Pettersson
Eva-Lotte Gransten
Thommy Gransten
Staffan Holmström
Göran Skjöld
Thomas Strömberg
Herbert Ingemansson