Banstatus

Ordinarie greener öppna.

Under vintermånaderna förekommer översvämningar pga högt havsvattenstånd. Prognoser för havsvattenstånd finns hos DMI här.

Huvudslinga: 1-18 - Bollränna gäller
9-hålsslinga: 19-27 - Bollränna gäller

  • Bollränna på alla våra slingor.

  • Golfbil är inte tillåtet.

  • Spel från vintertee och spel med vintermatta.
    Matta kan köpas i klubbhuset. Alla har sin egen matta.

  • Rangen är öppen från 06:00-22:00.

  • Respektera avspärrningar och tee-placeringar.

  • Man får inte medföra vagn ut i ljungen.

Har du GPS-klocka? Våra slingor är:

1-18: Gul-Röd
10-27: Röd-Vit
19-9: Vit-Gul