Tävlingskommittéen

Nedan listas ledamöterna i kommittéen.

Bengt Malmberg

Ordförande

Claes Englund

Siv Englund

Torbjörn Johansson

Vesna Malmberg

Göran Sandberg

Claes Thalin

Lena Vilen

Göran Pettersson

Eva-Lotte Gransten

Thommy Gransten

Eva-Marie Åkesson