Junior- och Elitkommittéen

Nedan listas ledamöterna i kommittéen.

Martin Hammarberg

Ordförande

Christian Luning

Marlene Björnström

Niclas Arwefjäll

Krister Hansson

Claes Ericsson

Johan Timelin