Styrelse

Nedan listas styrelsen i Ljunghusens Golfklubb.

Stefan Lindvall

Ordförande

Anders Kjellin

Vice ordförande och Sekreterare

Jonas Björklund

Skattmästare

Bild kommer.

Mats Molander

Ordförande i Bankommittén

Bengt Malmberg

Ordförande i Tävlingskommittén

Åke Kjellkvist

Ordförande i Seniorkommittén

Tobias Ljungberg

Ordförande i Junior- och Elitkommittén

Bild kommer.

Anders Almén

Ordförande i Marknadskommittén

Pia Ramel

Ordförande Miljökommittén

Heidi Hardenberger

Magnus Jivén

Klubbchef, adjungerad

David Lundberg

Ungdomsrepresentant, adjungerad

Bild kommer.