Stadgar för Ljunghusens Golfklubb

Följ nedanstående länk för att läsa klubbens stadgar.

Dessa stadgar gäller fr.o.m. det ordinarie årsmötet 2017 och ersätter i sin helhet tidigare gällande stadgar.