Ombyggnader 2014-2015

Även denna vinter bygger vi om och utvecklar vår bana.

Allmänt

Enligt beslut på årsmötet i januari 2014 investeras ca 900.000 kr i ombyggnader av banan under kommande höst-vinter-vår. Syftet med ombyggnaderna är att förbättra och utveckla vår golfbana. Ombyggnaderna delas upp i nedanstående områden:

 • Hål 5 - Ny green och nytt greenområde.
 • Hål 6 - Omgjort bunkerområde på driven.
 • Hål 3 och 7 - Ny burn och omforming av greenområdena.
 • Hål 17 - Borttag av bro och utgrävning av vatten på högersidan.

 

  

Hål 5 - Greenområde

Förlängning av hålet samt anpassning av greenområdet till naturen.

 • Höjning av green
 • Green flyttas bakåt
 • Dike formas om närmare staket
 • Befintligt greengräs placeras på ny green
 • Foregreen/fairway anslutning med gräs från gamla 18e green (torvodling).
 • Nytt inköpt gräs på övriga områden.
 • Naturliga anslutningar mot sjätte tee och uppröjning under träden vid sjätte tee

Hål 6 - Bunkerområde

Bunkersystem i dogleg

 • Omformning av hela området.
 • Nya bunkrar - 5 stycken.
 • Nytt gräs på hela området.

Hål 3 och 7 - Burn

 • Justering av Green 3 - vänstersidan mot bäck.
 • Burn från green 3 till green 7.
 • Igenläggning av vattenhinder framför green på hål 7, endast burn som hinder, större fairway framför green.
 • Justering av foregreen 7 för att passa till burn med omformning av bunkrar.

Hål 17

Färdigställande av vattenområde.

 • Borttag av bro.
 • Utgrävning av vattenyta runt borttagen bro.
 • Anpassning av rör (byte mot ändar som lutar, fasade).
 • Höjning av område efter bro.
 • Hela området kläs med gräs.

Övrigt

Övriga ombyggnader och åtgärder omfattar:

 • Ombyggnation av ojämna tees.
 • Renovering av bunkerkanter.
 • Slyröjning.
 • Vassröjning.

Arbetena utförs med egen och inhyrd personal samt med egna och inhyrda maskiner.
Vi kommer att ha förmånen att få samma maskinister till grävmaskinerna som var här i vintras.
Bl.a. shapern Daren Hughes som genomfört många ombyggnader på europeiska banor.