Lokala regler för Ljunghusens Golfklubb

Tillfälliga lokala regler finns anslagna på klubbens officiella anslagstavla och på hemsidan. Därutöver gäller följande lokala regler för allt spel på klubben om inget annat bestämts för enskild tävling:

 1. Out of bounds – regel 27
  Banans gräns utgörs av stängsel eller är utmärkt med vita pinnar.
  Vid spel av hål 14 är finklippt del av spelfältet på hål 15 out of bounds.

 2. Vattenhinder – regel 26
  Dräneringsdiken markerade med röda pinnar eller röd linje är sidovattenhinder. Övriga dräneringsdiken är vattenhinder och markerade med gula pinnar eller gul linje. 
  Övergångar vid bäcken på hål 7 och 12 samt från tee till fairway på hål 25 är del av vattenhindret.
  Provisorisk boll från 25:e tee får spelas om spelaren är osäker om spelarens boll hamnat i vattenhindret framför tee (havsviken) eller nått över detta. Om den ursprungliga bollen är i detta vattenhinder måste spelaren antingen spela den eller fortsätta med den provisoriska. Man får inte förfara enligt regel 26:1 med avseende på den ursprungliga bollen.
  Provisorisk boll från 27:e tee får spelas från gul tee om spelaren är osäker om spelarens boll hamnat i sidovattenhindret eller nått över detta. Om den ursprungliga bollen är i sidovattenhindret måste spelaren antingen spela den eller fortsätta med den provisoriska. Man får inte förfara enligt regel 26:1 med avseende på den ursprungliga bollen.

 3. Onormala markförhållanden – regel 25
  Torrspricka efter luftning på kortklippta delen av spelfältet  och stenfyllda dräneringsdiken på spelfältet ger lättnad enligt regel 25.
  Tillfälliga onormala markförhållanden markeras med blå pinnar eller linjer.
  Områden som är förbjudna för spel markeras med blåvita pinnar.

 4. Hindrande föremål – regel 24
  Plastarmerade ytor och belagda vägar är hindrande föremål. Väg eller stig som uppkommit genom slitage är organisk del av banan, om den inte markerats med orangea plattor eller linjer.
  Stenar i bunkrar är flyttbara hindrande föremål.

 5. Avståndsmätare, mm – regel 14
  En spelare får skaffa sig information om avstånd genom att använda en apparat som mäter avstånd. Om, under en fastställd rond, spelaren använder en avståndsmätare till att uppskatta eller mäta andra förhållanden, som kan påverka hans spel, bryter spelaren mot Regel 14-3.

 6. Banmarkeringar
  Avståndsmarkeringar på banan utgörs av plattor i fairway samt längdangivelser på sprinklerlock. Alla längderna är mätta till mitten av green.
  Fairwaymarkeringarna är:
  Vit = 200 m
  Gul = 150 m
  Röd = 100 m

 

Bollplockning först efter klockan 18. 
Juniorer som plockar bollar får börja först efter kl 18.00. Men får inte störa spelare eller fördröja spelet.